Dīķu rakšana, ainavas veidošana

Dīķa rakšanas un dīķa padziļināšanas procesā ir svarīgi ne tikai dīķa, kā arī kopumā ūdenstilpnes dziļums un forma, bet arī kā tas iekļaujas apkārtējā ainavā, tādēļ veicam arī apkārtnes reljefa sakārtošanu, kā arī ainavas izveidi (lieko krūmu nozāģēšanu un zaru sasmalcināšanu, esošo koku grupu sakopšanu). Konsultējam par piemērotāko zivju un ūdensaugu iegādi.

Veicam arī lielu zemes platību sakopšanu – ar krūmiem aizaugušu pļavu mehanizētu nopļaušanu un zāles sasmalcināšanu. Koku un krūmu grupu ainavisku izzāģēšanu, lai finālā teritorija iegūtu pievilcīgu izskatu gan pašu, gan, ja nepieciešams, iespējamo pircēju acīs.

Zvaniet mums pa telefonu – 26525019.